Porównywanie danych z różnych okresów

Wiemy, jak trudne jest znalezienie gotowych, spójnych i odpowiednio długich szeregów czasowych dla różnego rodzaju danych finansowych. Forma w jakiej zbierane i udostępniane są dane ulega częstym modyfikacjom , wynikającym ze zmian w przepisach, klasyfikacjach lub metodologii stosowanej przez instytucje zbierające dane. Uzyskanie porównywalnych danych dla odpowiednio długiego okresu wymaga dodatkowych nakładów pracy i ogranicza czas, jaki można przeznaczyć na właściwą analizę.

Serwis DaneFinansowe.pl oferuje narzędzie pozwalające definiować standaryzowane zestawy danych (raporty), w których dane z raportów źródłowych są przekładane na niezmienny zestaw pozycji. Dane dla takich raportów są automatycznie obliczane po pojawieniu się nowych danych źródłowych. Dzięki temu możliwe jest korzystanie ze spójnych szeregów czasowych bez zbędnego nakładu pracy.

Dla wszystkich danych dostarczanych w serwisie DaneFinansowe.pl stworzyliśmy odpowiadające im raporty zapewniające porównywalność danych z różnych okresów. Użytkownik ma również możliwość tworzenia własnych raportów obliczanych automatycznie na podstawie dowolnych innych danych zawartych w serwisie.